የ«ስለ ኢየሱስየሚጠየቁ ጥያቄዎችናመልሶቻቸው/እ ግ ዚአ ብሔር ን ባ ልወደ ውስ ?» እትሞች ታሪክ

ከGospel Translations Amharic

ዘልለው ለመሐድ፦የማውጫ ቁልፎች, ፍለጋ

ከ2 እትሞች መካከል ልዩነቶቹን ለመናበብ፦ በ2 ክብ ነገሮች ውስጥ ምልክት አድርገው «የተመረጡትን እትሞች ለማነፃፀር» የሚለውን ተጭነው የዛኔ በቀጥታ ይሄዳሉ።
መግለጫ፦ (ከአሁን) - ከአሁኑ እትም ያለው ልዩነት፤ (ካለፈው) - ቀጥሎ ከቀደመው እትም ያለው ልዩነት፤
«» ማለት ጥቃቅን ለውጥ ነው።